Labdarība

Žēlsirdības kustības un labdarības organizācijas sniedz palīdzību grūtībās nonākošajām ģimenēm, smagi slimiem bērniem,  invalīdiem un mazturīgiem iedzīvotājiem.  Labdarības akciju laikā tiek veidoti dažādi fondi naudas līdzekļu un materiālu vērtību – drēbes, apavu vākšanai mazturīgajām ģimenēm. Labdarības organizācijas sniedz arī psiholoģisko palīdzību un nodrošina krīzes centru atbalstu.