Nodarbinātības valsts aģentūra

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs tiek īstenot bezdarba samazināšanas pasākumi. Bezdarbnieki šeit var iepazīties ar pieejamajām vakancēm, apmeklēt NVA rīkotos kursus savas konkurētspējas uzlabošanai.