Partijas

Partijas un apvienības, kas veic politisko darbību, piedalās vēlēšanās, izvirza kandidātus Saeimas un pašvaldību vēlēšanām atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.