Prokuratūra

Prokuratūras organizē un veic pirmstiesas izmeklēšanu, uzrauga sodu izpildi, uztur apsūdzību, uzsāk un veic kriminālvajāšanu, aizsargā privātpersonu un valsts likumīgās intereses, kā arī piedalās  lietu izskatīšanā tiesā. Nozarē apkopotas dažādu reģionu tiesas apgabalu prokuratūras, to kontakti.