Vēstniecība, konsulāti

Vēstniecībās un pārstāvniecībās, kas veic konsulārās un diplomātiskās funkcijas, nodrošina starpvalstu sadarbību ekonomikā, kultūrā, izglītībā un politikā, veic vīzu noformēšanu.