Olaines 2. vidusskola 0

Skolas 1, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Apraksts:
Olaines 2. vidusskola.
Skola īsteno 4 izglītības programmas:

Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma, izglītības programmas kods 01011121.
Pamatizglītības mazākumtautību programma, izglītības programmas kods 21011121 (2. modelis).
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, izglītības programmas kods 21015621.
Vispārējās vidējās izglītības programma, izglītības programmas kods 31016011.​​