Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv

Torņakalns - Rīga

Rādīt iepriekšējos reisus
05:29 Torņakalns
05:34 Rīga
Jelgava - Rīga 6702 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
05:33 Torņakalns
05:38 Rīga
Ķemeri - Rīga 6502 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
06:03 Torņakalns
06:08 Rīga
Tukums II - Rīga 6504 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
06:14 Torņakalns
06:19 Rīga
Jelgava - Rīga 6706 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
06:33 Torņakalns
06:38 Rīga
Sloka - Rīga 6506 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
06:47 Torņakalns
06:53 Rīga
Jelgava - Rīga 6872 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
06:59 Torņakalns
07:04 Rīga
Jelgava - Rīga 6708 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
07:03 Torņakalns
07:08 Rīga
Tukums II - Rīga 6508 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
07:33 Torņakalns
07:38 Rīga
Sloka - Rīga 6402 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
07:43 Torņakalns
07:48 Rīga
Jelgava - Rīga 6710 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
07:48 Torņakalns
07:53 Rīga
Tukums II - Rīga 6512 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
08:03 Torņakalns
08:08 Rīga
Sloka - Rīga 6404 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
08:18 Torņakalns
08:23 Rīga
Dubulti - Rīga 6304 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
08:28 Torņakalns
08:33 Rīga
Jelgava - Rīga 6716 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
08:33 Torņakalns
08:38 Rīga
Tukums II - Rīga 6514 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
08:55 Torņakalns
09:01 Rīga
Jelgava - Rīga 6874 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
09:03 Torņakalns
09:08 Rīga
Sloka - Rīga 6406 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
09:28 Torņakalns
09:33 Rīga
Jelgava - Rīga 6724 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
09:33 Torņakalns
09:38 Rīga
Tukums II - Rīga 6516 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
09:48 Torņakalns
09:53 Rīga
Dubulti - Rīga 6310 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
09:54 Torņakalns
10:00 Rīga
Jelgava - Rīga 6876 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
10:03 Torņakalns
10:08 Rīga
Sloka - Rīga 6408 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
10:28 Torņakalns
10:33 Rīga
Jelgava - Rīga 6730 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
10:33 Torņakalns
10:38 Rīga
Tukums II - Rīga 6518 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
11:03 Torņakalns
11:08 Rīga
Sloka - Rīga 6410 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
11:28 Torņakalns
11:33 Rīga
Jelgava - Rīga 6734 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
11:33 Torņakalns
11:38 Rīga
Sloka - Rīga 6412 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
12:03 Torņakalns
12:08 Rīga
Sloka - Rīga 6414 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
12:28 Torņakalns
12:33 Rīga
Jelgava - Rīga 6738 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
13:03 Torņakalns
13:08 Rīga
Tukums II - Rīga 6520 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
13:03 Torņakalns
13:08 Rīga
Sloka - Rīga 6416 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
13:28 Torņakalns
13:33 Rīga
Jelgava - Rīga 6742 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
13:33 Torņakalns
13:38 Rīga
Sloka - Rīga 6418 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
14:03 Torņakalns
14:08 Rīga
Sloka - Rīga 6420 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
14:28 Torņakalns
14:33 Rīga
Jelgava - Rīga 6746 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
15:03 Torņakalns
15:08 Rīga
Tukums II - Rīga 6522 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
15:18 Torņakalns
15:23 Rīga
Sloka - Rīga 6422 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
15:28 Torņakalns
15:33 Rīga
Jelgava - Rīga 6750 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
15:33 Torņakalns
15:38 Rīga
Sloka - Rīga 6424 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
16:03 Torņakalns
16:08 Rīga
Sloka - Rīga 6426 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
16:28 Torņakalns
16:33 Rīga
Jelgava - Rīga 6754 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
16:33 Torņakalns
16:38 Rīga
Tukums II - Rīga 6524 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
17:03 Torņakalns
17:08 Rīga
Sloka - Rīga 6428 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
17:18 Torņakalns
17:23 Rīga
Dubulti - Rīga 6338 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
17:28 Torņakalns
17:33 Rīga
Jelgava - Rīga 6758 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
17:33 Torņakalns
17:38 Rīga
Tukums II - Rīga 6526 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
17:54 Torņakalns
18:00 Rīga
Jelgava - Rīga 6878 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
18:03 Torņakalns
18:08 Rīga
Sloka - Rīga 6430 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
18:18 Torņakalns
18:23 Rīga
Dubulti - Rīga 6342 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
18:28 Torņakalns
18:33 Rīga
Jelgava - Rīga 6764 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
18:33 Torņakalns
18:38 Rīga
Tukums II - Rīga 6528 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
18:48 Torņakalns
18:53 Rīga
Dubulti - Rīga 6344 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
18:54 Torņakalns
19:00 Rīga
Jelgava - Rīga 6880 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
19:03 Torņakalns
19:08 Rīga
Sloka - Rīga 6432 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
19:18 Torņakalns
19:23 Rīga
Tukums II - Rīga 6530 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
19:29 Torņakalns
19:34 Rīga
Jelgava - Rīga 6772 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
19:33 Torņakalns
19:38 Rīga
Sloka - Rīga 6434 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
19:54 Torņakalns
20:00 Rīga
Jelgava - Rīga 6882 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
20:03 Torņakalns
20:08 Rīga
Sloka - Rīga 6436 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
20:18 Torņakalns
20:23 Rīga
Dubulti - Rīga 6348 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
20:28 Torņakalns
20:33 Rīga
Jelgava - Rīga 6778 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
20:33 Torņakalns
20:38 Rīga
Tukums II - Rīga 6532 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
21:03 Torņakalns
21:08 Rīga
Sloka - Rīga 6438 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
21:18 Torņakalns
21:23 Rīga
Tukums II - Rīga 6534 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
21:28 Torņakalns
21:33 Rīga
Jelgava - Rīga 6786 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
21:33 Torņakalns
21:38 Rīga
Sloka - Rīga 6440 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
22:03 Torņakalns
22:08 Rīga
Sloka - Rīga 6442 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
22:28 Torņakalns
22:33 Rīga
Jelgava - Rīga 6790 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
22:33 Torņakalns
22:38 Rīga
Tukums II - Rīga 6536 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
23:03 Torņakalns
23:08 Rīga
Sloka - Rīga 6444 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
23:28 Torņakalns
23:33 Rīga
Jelgava - Rīga 6794 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
23:33 Torņakalns
23:38 Rīga
Tukums II - Rīga 6538 AS "PASAŽIERU VILCIENS"