Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv

Sloka - Rīga

Rādīt iepriekšējos reisus
04:47 Sloka
05:38 Rīga
Ķemeri - Rīga 6502 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
05:17 Sloka
06:08 Rīga
Tukums II - Rīga 6504 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
05:48 Sloka
06:38 Rīga
Sloka - Rīga 6506 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
06:17 Sloka
07:08 Rīga
Tukums II - Rīga 6508 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
06:48 Sloka
07:38 Rīga
Sloka - Rīga 6402 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
07:12 Sloka
07:53 Rīga
Tukums II - Rīga 6512 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
07:18 Sloka
08:08 Rīga
Sloka - Rīga 6404 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
07:47 Sloka
08:38 Rīga
Tukums II - Rīga 6514 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
08:18 Sloka
09:08 Rīga
Sloka - Rīga 6406 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
08:47 Sloka
09:38 Rīga
Tukums II - Rīga 6516 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
09:20 Sloka
10:08 Rīga
Sloka - Rīga 6408 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
09:47 Sloka
10:38 Rīga
Tukums II - Rīga 6518 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
10:18 Sloka
11:08 Rīga
Sloka - Rīga 6410 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
10:48 Sloka
11:38 Rīga
Sloka - Rīga 6412 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
11:18 Sloka
12:08 Rīga
Sloka - Rīga 6414 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
11:47 Sloka
12:38 Rīga
Tukums II - Rīga 6520 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
12:18 Sloka
13:08 Rīga
Sloka - Rīga 6416 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
12:48 Sloka
13:38 Rīga
Sloka - Rīga 6418 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
13:18 Sloka
14:08 Rīga
Sloka - Rīga 6420 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
13:47 Sloka
14:38 Rīga
Tukums II - Rīga 6522 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
14:18 Sloka
15:08 Rīga
Sloka - Rīga 6422 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
14:48 Sloka
15:38 Rīga
Sloka - Rīga 6424 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
15:18 Sloka
16:08 Rīga
Sloka - Rīga 6426 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
15:47 Sloka
16:38 Rīga
Tukums II - Rīga 6524 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
16:18 Sloka
17:08 Rīga
Sloka - Rīga 6428 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
16:47 Sloka
17:38 Rīga
Tukums II - Rīga 6526 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
17:18 Sloka
18:08 Rīga
Sloka - Rīga 6430 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
17:48 Sloka
18:38 Rīga
Tukums II - Rīga 6528 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
18:18 Sloka
19:08 Rīga
Sloka - Rīga 6432 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
18:44 Sloka
19:23 Rīga
Tukums II - Rīga 6530 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
18:50 Sloka
19:38 Rīga
Sloka - Rīga 6434 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
19:18 Sloka
20:08 Rīga
Sloka - Rīga 6436 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
19:48 Sloka
20:38 Rīga
Tukums II - Rīga 6532 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
20:18 Sloka
21:08 Rīga
Sloka - Rīga 6438 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
20:44 Sloka
21:23 Rīga
Tukums II - Rīga 6534 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
20:50 Sloka
21:38 Rīga
Sloka - Rīga 6440 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
21:18 Sloka
22:08 Rīga
Sloka - Rīga 6442 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
21:47 Sloka
22:38 Rīga
Tukums II - Rīga 6536 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
22:18 Sloka
23:08 Rīga
Sloka - Rīga 6444 AS "PASAŽIERU VILCIENS"
22:47 Sloka
23:38 Rīga
Tukums II - Rīga 6538 AS "PASAŽIERU VILCIENS"