Jūs lietojat novecojušu pārlūkprogrammu, lapas funkcionalitāte var nedarboties. Mēs iesakām atjaunot Jūsu pārluprogrammu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas

1188 play lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Šie vispārīgie lietošanas noteikumi nosaka 1188 Play platformas lietošanu.

1.2. 1188 Play nodrošina pakalpojumu, kas dod tā lietotājam neierobežotu piekļuvi skatīties 1188 Play platformā (play.1188.lv) ievietotās filmas, seriālus, raidījumus, pārraides un cita veida audiovizuālo saturu (turpmāk - Pakalpojums) bez maksas un reģistrēšanās. Šie noteikumi ir saistoši visiem 1188 Play Pakalpojuma lietotājiem, un izmantojot Pakalpojumu, Jūs piekrītat ievērot šos noteikumus.

2. 1188 Play lietošanas noteikumi.

2.1. 1188 Play ir interneta pakalpojums, kas ir pieejams visiem tā lietotājiem bez maksas. 1188 Play ir tiesības izvietot video saturā reklāmas.

2.2. 1188 Play satura kvalitāte katrā lietotāja ierīcē var atšķirties, un to var ietekmēt tādi faktori, kā piemēram, atrašanās vieta vai interneta savienojuma ātrums. Piekļuve HD, Ultra HD un HDR formātiem ir atkarīga no interneta kvalitātes un ierīces iespējām. Ne viss saturs ir pieejams HD, Ultra HD un HDR formātā. Mobilo ierīču noklusējuma iestatījumos nav HD, Ultra HD un HDR satura.

2.3. 1188 Play neatbild par iespēju izmantot starpniecību 1188 Play pakalpojumus, ja Jūsu interneta pieslēguma pakalpojums vai izmantotā iekārta neatbilst Lietošanas noteikumos vai interneta vietnē norādītājām prasībām.

2.4. 1188 Play ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma darbību, ja tas nepieciešams pakalpojuma pilnveides vai modernizēšanas darbiem, bet ne ilgāk kā uz 3 (trīs) darba dienām.

3. Pakalpojuma lietošana, pārpublicēšana un atbildība.

3.1. Pakalpojums dod iespēju kopīgot platformā ievietoto saturu uz savu personīgo sociālā tīkla kontu, tostarp bet ne tikai, uz Facebook, Instagram, Twitter. Izmantojot šo funkciju, Jūs piekrītat, ka izmatotais saturs tiks pārpublicēts tikai tādā apmērā kāds tas ir iekļauts 1188 Play platformā. Šādā gadījumā saturs nevar tikt labots, mainīts, vai kā citādi apstrādāts, tādejādi radot maldīgu un nepatiesu iespaidu. 1188 Play neuzņemas atbildību par šāda satura nonākšanu citos sociālajos tīklos. Daloties un pārpublicējot 1188 Play platformā publicēto saturu, Jūs apņematies, ka saturs nesaturēs aizvainojošus, apvainojošus izteikumus un iebiedēšanu, saturs netiks izmantots pretlikumīgiem, netikliem vai kaitīgiem mērķiem vai kā citādi netiks pārkāptas trešo pušu tiesības.

3.2. Pakalpojuma un tajā publicētā satura izmantošana ir pieļaujama tikai privātiem mērķiem, nevis komerciālām un publiskām vajadzībām. Izmantojot Pakalpojumu, Pakalpojuma izmantotājs piekrītat nearhivēt, nepavairot, neizplatīt, neizmantot, nerādīt, neapstrādāt, nepublicēt, nelicencēt, neveidot atvasinātus darbus, nepiedāvāt pārdošanai, neizmantot saturu, kas atrodas 1188 Play vai tiek iegūts, izmantojot 1188 Play pakalpojumus. Pakalpojuma un tajā publicētā satura izmantošana ir pieļaujama komerciāliem mērķiem, komerciālām un publiskām vajadzībām tikai atsevišķos gadījumos, kad saņemta iepriekšēja 1188 Play rakstveida piekrišana (izmantojot saziņai norādīto e-pastu: info@1188.lv ). Visos šādas izmantošanas gadījumos, veicot satura vai tā daļas pārpublicēšanu, ir jānodrošina atsauce uz oriģinālo informācijas avotu 1188 Play (aktīvas interneta hipersaites formātā).

3.3. Izmantojot Pakalpojumu, Jūs papildus piekrītat šādiem noteikumiem: neapiet, nedzēst, nemodificēt, neatslēgt, nepasliktināt vai nepārkāpt 1188 Play Pakalpojumu satura aizsardzību; neizmantot robotus, uzlaušanas programmatūru vai citus automatizētus līdzekļus, lai piekļūtu 1188 Play pakalpojumiem (saturam); nedekompilēt, neizjaukt vai atvienot programmatūru un citus produktus vai procesus, kas pieejami, izmantojot 1188 Play pakalpojumu; neievietot nekādu kodu vai produktu un nekādā veidā nemainīt 1188 Play Pakalpojuma saturu; neizmantojiet datu ieguves, vākšanas vai ieguves metodes.

3.4. Izmantojot Pakalpojumu, Jūs piekrītat nelādēt, nepublicēt, nesūtīt e-pastus vai citus ziņojumus, nepārsūtīt materiālus, kas paredzēti, lai traucētu, iznīcinātu vai ierobežotu 1188 Play Pakalpojumu, tostarp programmatūras vīrusus vai citus datora kodus, failus, programmas.

4. Atrašanās vieta.

4.1.Pakalpojums tiek nodrošināts Latvijas Republikā un ārpus Latvijas, ja uz šo saturu, kas pieejams 1188 play SIA Helio Media ir tiesības. 1188 Play ievietotais saturs var atšķirties atkarībā no ģeogrāfiskās atrašanās vietas, un tas var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

5. Pakalpojuma atjauninājumi.

5.1. 1188 Play pakalpojums, tajā skaitā, platformā ievietotais saturs tiek regulāri atjaunināts un mainīts. Tās ir 1188 Play tiesības vienpusēji saturu atjaunināt.

6. Nepilngadīgas personas.

6.1. Pakalpojums var ietvert tādu saturu, kas nav tieši piemērots nepilngadīgām personām, un, kas var tikt uzskatīts par agresīvu un vardarbīgu.

7. Autortiesības.

7.1.Pakalpojums nepiešķir Jums tiesības veikt ar tā starpniecību pieejamo autortiesību un blakustiesību objektu publisko izpildījumu. Jūs esat atbildīgs par autortiesību un blakustiesību objektu īpašnieku tiesību ievērošanu saskaņā ar Autortiesību likumu un citiem spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8. Atlīdzināšanas pienākums.

8.1. 1188 Play neatbild par jebkādiem lietotāja zaudējumiem, izdevumiem, prasībām, kas rodas no šo lietošanas noteikumu, spēkā esošo normatīvo aktu, kā arī, trešo personu tiesību pārkāpumiem.

9. Datu apstrādes politika.

9.1. 1188 Play veic sīkdatņu apstrādi saskaņā ar noteikumiem, kas pieejami šeit: https://www.1188.lv/padomi/sikdatnu-lietosanas-noteikumi-interneta-vietne-1188-lv/5991.

10. Platformā ietvertās saites.

10.1. 1188 Play platformā var tikt ietvertas saites uz citām tīmekļa vietnēm, ko uztur trešās personas. 1188 Play nepārvalda šādu tīmekļa vietņu saturu un neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas rodas šādu tīmekļa vietņu izmantošanas rezultātā.

11. Strīdu izskatīšanas kārtība un piemērojamie normatīvie akti.

11.1. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas saistībā ar Pakalpojumu vai šiem lietošanas noteikumiem, sākotnēji tiek risināti pārrunu ceļā. Ja vienošanās pārrunu ceļā netiek panākta, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

12. Grozījumi.

12.1. 1188 Play ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt vai papildināt šos lietošanas noteikumus.

13. Nepārvarama vara.

13.1. 1188 Play nenes atbildību par platformas darbības vai Pakalpojuma sniegšanas traucējumiem vai nepieejamību, ja ir iestājušies nepārvaramas varas (force majeure) apstākļi, kuru iestāšanos nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst.

14. Spēkā neesamība.

14.1. Ja kāds šo noteikumu punkts zaudē spēku, kļūst prettiesisks vai nav izpildāms, tas nekādā veidā neietekmē pārējos noteikumu punktus un to piemērošanu, un tie paliek spēkā.

15. Par 1188 Play.

15.1. 1188 Play pakalpojuma sniedzējs ir SIA “Helio media”, vienotais reģistrācijas Nr.40103360903, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011.

E-pats saziņai: info@1188.lv

Šie noteikumi stājas spēkā 2021.gada 18.maijā.


Saturs turpināsies pēc reklāmas
Saturs turpināsies pēc reklāmas

Ielādējam...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Saturs turpināsies pēc reklāmas