Jūs lietojat novecojušu pārlūkprogrammu, lapas funkcionalitāte var nedarboties. Mēs iesakām atjaunot Jūsu pārluprogrammu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas

SIA „Helio Media” privātuma politika

Privātuma politika, foto by Firmbee, p ixabay.com

Privātuma politika, foto by Firmbee, p ixabay.com

Portālā www.1188.lv un tam piederošos blakus risinājumos tai skaitā play.1188.lv, kā arī mobilās lapas, lietotnes un citas mājas lapas, kas pieder 1188 portālam (turpmāk – Portāls) un 1188 zvana pakalpojumā esošie lietotāju personas dati ir aizsargāti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Helio Media, reģ. Nr. 40103360903, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, e-pasta adrese info@1188.lv.

Pakalpojuma ietvaros tiek apstrādātas šādas personu datu kategorijas – telefona numurs, balss (sarunas ieraksti), personas identifikācijas dati un kontaktinformācija dati, fotogrāfijas, attēli.

Zvana un Portāla lietotāju personas datu apstrādes nolūki:

 • 1188 Zvana lietotāji – 1188 zvana pakalpojuma sniegšana, sarunas ieraksta veikšana – pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai, pretenziju izskatīšanai.
 • Portāla lietotāji - lietotāju atsauksmju atrādīšanai par lietotnē piedāvātiem pakalpojumiem un precēm, lietotāju publicēti attēli un cits saturs pakalpojumu veicināšanas nodrošināšanai, kā arī lietotāja profila uzturēšanai – pakalpojuma ietvaros.
 • Uzņēmuma kontaktpersonas – pakalpojumu sniegšanai, saziņai un attīstībai biznesa klientiem.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

 • lai sniegtu pakalpojumu pēc klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
 • lai realizētu leģitīmās intereses saistībā ar pakalpojuma sniegšanu (sarunu ieraksti pakalpojuma kvalitātes nolūkos, pakalpojuma attīstībai, pakalpojuma veicināšanai, administrēt maksājumus un administrēt neveiktus maksājumus; vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai).

Portālā tiek izmantotas sīkdatnes un netiek veikta automatizēta lēmumu pieņemšana.

Pakalpojuma sniegšanas ietvaros Helio Media var pilnvarot Tet grupas uzņēmumus, savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojuma sniegšanas darbības. Ja izpildot šos uzdevumus, Tet grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri apstrādā Helio Media rīcībā esošos personas datus, attiecīgie Tet grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par Tet datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Helio Media ir tiesības nodot Tet grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai. Kā arī atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā. Šādos gadījumos Helio Media nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

Helio Media aizsargā personu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Helio Media saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus.

Helio Media glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Pakalpojuma sniegšanas saistības;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Helio Media vai persona var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek dzēsti.

Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Helio Media piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Helio Media veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Personu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Helio Media likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Helio Media pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē Helio Media juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu info@1188.lv

Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Helio Media pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Helio Media nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.


Privātuma politika, foto by Firmbee, p ixabay.com

Privātuma politika, foto by Firmbee, p ixabay.com

Saturs turpināsies pēc reklāmas
Saturs turpināsies pēc reklāmas

Ielādējam...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Saturs turpināsies pēc reklāmas