Jūs lietojat novecojušu pārlūkprogrammu, lapas funkcionalitāte var nedarboties. Mēs iesakām atjaunot Jūsu pārluprogrammu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas

Kopīpašums un ar tā iegādi saistītie ierobežojumi

Photo by Maria Ziegler on Unsplash

Photo by Maria Ziegler on Unsplash

Piedāvājumi iegādāties nekustamo īpašumu kopīpašumā mēdz būt ļoti pievilcīgi, jo tiem bieži vien ir samazināta cena. Tomēr ir jāpievērš uzmanība ne tikai pievilcīgajai cenai, bet arī sekām, nonākot kopīpašumā ar citām personām. Praksē saskaramies ar situācijām, kad, iegūstot nekustamo īpašumu kopīpašumā ar kādu citu vai vairākām personām, var atklāties vairāki zemūdens akmeņi. Pirms kopīpašuma iegādes katrai personai jāapzinās tiesiskās sekas, iestājoties kopīpašumā.

Iegādājoties nekustamo īpašumu, vienmēr iesakām pārliecināties par šī īpašuma faktisko un juridisko stāvokli un kategoriski izsvērt visus plusus un mīnusus – it īpaši gadījumos, ja klients vēlas iegādāties nekustamā īpašuma domājamās daļas. Kopā ar juridisko pakalpojumu biroju “Lex Limen” sniedzam praktiskus ieteikumus, kam noteikti jāpievērš uzmanība, iegādājoties nekustamo īpašumu!

Pirmpirkuma un izpirkuma tiesības

Civillikums paredz, ka, ja kāds nekustamā īpašuma kopīpašnieks atsavina savu daļu personai, kura nav kopīpašnieks, tad pārējiem kopīpašniekiem divu mēnešu laikā, skaitot no pirkuma līguma noraksta saņemšanas, pieder pirmpirkuma tiesība, bet gadījumos, kad pirmpirkuma tiesību nav bijis iespējams izlietot atsavinātāja vainas dēļ - izpirkuma tiesība. Tātad var rasties situācijas, kurās, vēloties iegādāties nekustamo īpašumu, tomēr pie kārotā nav iespējams tikt, jo kāds no jau esošajiem kopīpašniekiem izmanto savas likumīgās pirmpirkuma tiesības. Gadās arī situācijas, kad esošais īpašnieks nav izpildījis pienākumu paziņot esošajiem kopīpašniekiem par darījumu un esošie īpašnieki izmanto izpirkuma tiesību, atsavinot domājamās daļas uz tieši tādiem pašiem noteikumiem, kādi ir bijuši pirkuma līgumā. Izpirkuma tiesību esošie kopīpašnieki ir tiesīgi izmantot viena gada laikā no attiecīgā ieraksta zemesgrāmatā.

Koplietošanas līgums

Iegādājoties nekustamā īpašuma domājamo daļu, noteikti iesakām iegūt zemesgrāmatā pieejamo informāciju un pārliecināties, vai pastāv koplietošanas līgums starp kopīpašniekiem. Iepazīstoties ar jau esošu koplietošanas līgumu, jāpievērš uzmanība tā saturam. Ja tāda nav, iesakām noslēgt vienošanos starp kopīpašniekiem par nekustamā īpašuma dalītu lietošanu vai līgumu par kopīpašuma apsaimniekošanu un lietošanas kārtību. Šādā veidā tiek skaidri noteikts, ko un kādā apmērā katrs kopīpašnieks ir tiesīgs darīt, kā arī, par ko katrs kopīpašnieks ir atbildīgs kopīgi vai atsevišķi.

Kopīpašnieku savstarpējā atbildība

Ņemot vērā, ka nekustamajam īpašumam faktiski ir vairāki īpašnieki, visi ir atbildīgi par sekām, ja īpašumam tiek piemēroti, piemēram, administratīvie sodi. Tātad būtiski apzināties, ka kopīpašnieki atbild solidāri. Nereti nekustamajā īpašumā ir veikta neatļauta būvniecība, nesaskaņojot to ar nepieciešamajiem dienestiem vai pārējiem nekustamā īpašuma kopīpašniekiem. Tālāk šīs domājamās daļas tiek pārdotas jaunajam kopīpašuma daļu ieguvējam, kurš nav pievērsis nepieciešamo uzmanību viņa rīcībā esošajam objektam. Nu jau jaunā īpašnieka pienākums atrisināt esošo situāciju, kas nereti ir ļoti laikietilpīgi ar ievērojamām izmaksām.

Kopīpašuma izbeigšana

Civillikums nosaka, ka nevienu kopīpašnieku nevar piespiest palikt kopīpašumā, ja vien tā nodibināšanas noteikumi nerunā tam pretim; turpretim katrs kopīpašnieks var katrā laikā prasīt dalīšanu. Ja kāds no kopīpašniekiem vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības un kopīpašnieki nevar vienoties par vēlamo sadalījumu, tas tiek darīts tiesas ceļā. Taču jāņem vērā, ka tiesa vērtēs, kuru iespējamo kopīpašuma izbeigšanas veidu piemērot, un tas var arī nebūt iecerētais scenārijs personai, kura lūgusi uzsākt kopīpašuma izbeigšanu.

Personām, kuras ir kopīpašnieki, un personām, kuras vēlas iegādāties nekustamā īpašuma domājās daļas, iesakām vērsties pie juridisko pakalpojumu biroja SIA “Lex Limen” juristiem, lai saņemtu nepieciešamo konsultāciju saistībā ar kopīpašuma jautājumiem. Konsultējot klientus saistībā ar kopīpašuma iegādi, tiek sniegts izsmeļošs skaidrojums par situāciju kopumā. Tāpat arī piedāvājumā konsultācijas jau esošajiem kopīpašniekiem gadījumos, ja nepieciešami skaidrojumi vai nepieciešami iespējamie risinājumi.

Photo by Maria Ziegler on Unsplash

Photo by Maria Ziegler on Unsplash

Šī raksta tēmas
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Saturs turpināsies pēc reklāmas

Tev varētu patikt

Ielādējam...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Saturs turpināsies pēc reklāmas