Jūs lietojat novecojušu pārlūkprogrammu, lapas funkcionalitāte var nedarboties. Mēs iesakām atjaunot Jūsu pārluprogrammu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas

Laulības šķiršana – kā tas notiek?

Dzīvē situācijas ir mainīgas un gadās brīži, kad noslēgtās laulības ir izirušas un tās ir juridiski jāizbeidz. Šādos gadījumos būtiski ir apzināties gan laulību šķiršanas veidus, gan sekas. Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 69.pantu, laulību var šķirt tikai tiesa vai notārs. Pirms izdarīt izvēli par labu vienam vai otram šķiršanās veidam, iesakām klientiem konsultēties ar juristu par situācijas iespējamo situācijas risinājumu.

Laulības šķiršana pie notāra

Notariāta likuma 325.pants noteic, ka zvērināts notārs šķir laulību, ja laulātie par to ir vienojušies. Svarīgi atzīmēt, ka laulību šķirt pie notāra nebūs iespējams, ja laulātie nebūs vienojušies par kopīgā nepilngadīgā bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām, bērna uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas sadali. Ja pārim nav strīda par jautājumiem, kas saistīti ar laulības šķiršanu, to iespējams šķirt pie zvērināta notāra. Šķirot laulību pie notāra, tiek ievērojami samazinātas laulības šķiršanas izmaksas.

Laulības šķiršana tiesas ceļā

Ja laulātie nevar vienoties par iepriekšminēto, tad pastāv iespēja laulību šķirt tiesas ceļā. Saskaņā ar Civillikuma 72. pantu par izirušu tiek uzskatīta laulība, ja laulātie vismaz trīs gadus dzīvo šķirti. Minētā likuma 74. pants paredz: ja laulātie dzīvo šķirti mazāk nekā trīs gadus, tiesa laulību var šķirt tikai tādā gadījumā, ja:

1. laulības iziršanas iemesls ir laulātā fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība pret laulāto, kas pieprasa laulības šķiršanu, vai pret viņa bērnu vai laulāto kopīgo bērnu;
2. viens laulātais piekrīt otra laulātā prasībai šķirt laulību;
3. viens no laulātajiem uzsācis kopdzīvi ar citu personu un šajā kopdzīvē ir piedzimis bērns vai ir gaidāma bērna piedzimšana.

Tātad, šķirot laulību tiesas ceļā, gadījumos, kad laulātie dzīvo šķirti mazāk kā trīs gadus, ir jāpierāda viena no augstākminētajām pazīmēm, lai tiesa ar spriedumu laulību šķirtu.

Šķiršanās process vienmēr saistīsies arī ar papildus izdevumiem. Tie šķirot laulību var būt ļoti dažādi. Izmaksas ir atkarīgas no abu laulāto vēlmes risināt jautājumus mierīgā ceļā, noslēdzot vienošanos, vai arī tiesvedības ietvaros, tādējādi ievērojami sadārdzinot laulības šķiršanas procesu. Šķirot laulību tiesas ceļā, jārēķinās ar valsts nodevas apmaksu 145,00 EUR apmērā un ar lietas izskatīšanu saistītajiem izdevumiem vismaz 5,37 EUR apmērā. Tāpat jārēķinās ar izdevumiem par juridiskās palīdzības sniegšanu tiesas sēdēs un dokumentu sagatavošanu.

Jurista loma laulības šķiršanā

Ņemot vērā pieredzē novēroto, personai, kura vēlas šķirt laulību, ieteicams vērsties pēc profesionāla jurista, kurš spēs izskaidrot nianses laulības šķiršanas procesā un palīdzētu sagatavot nepieciešamos dokumentus.

Klientiem, kuri vēršas pie juridiskā biroja SIA “Lex Limen”, vienmēr tiek nodrošināta profesionāla juridiskā palīdzība, ietverot visaptverošu informāciju saistībā ar laulības šķiršanas jautājumiem, tajā skaitā palīdzot saprast, kas uzskatāma par laulāto kopmantu vai tieši pretēji - katra laulātā atsevišķu mantu. Tiek izskaidrotas klienta tiesības un pienākumus gadījumos, ja laulībā ir dzimuši bērni, kas nav sasnieguši pilngadību.

Iesakām arī pirms vēršanās tiesā iespēju robežās atrisināt šo situāciju mierīgā ceļā, sastādot nepieciešamo vienošanās tekstu, lai finansiāli izdevīgāk un pēc iespējas īsākā termiņā spētu atrisināt laulības šķiršanas lietu.

pexels.com

Šī raksta tēmas
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Saturs turpināsies pēc reklāmas

Tev varētu patikt

Ielādējam...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Saturs turpināsies pēc reklāmas