LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvs 0

Slokas iela 16, Rīga, LV-1048
Working hours:
Apmeklētājus pieņem. Pārtraukums 12 - 13
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat Closed
 • Sun Closed
Lasītavas darba laiks. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā lasītava slēgta.
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat Closed
 • Sun Closed
Description:
Latvijas Nacionālais arhīvs uzkrāj un saglabā dokumentus ar arhīvisko vērtību, nodrošina to pieejamību.