"Pie Kaupra", banketi, galdu klāšana 0

Pie Kaupra, Viļānu pag., Viļānu nov., LV-4650