Zvērināta advokāte Jekaterina Barere 0

Gogoļa iela 10 - 34, Rīga, LV-1050
Working hours:
Pēc iepriekšēja pieraksta
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  • Sun
Description:
Zvērināta advokāte Jekaterina Barere sniedz sekojošus juridiskos pakalpojumus:

✓ laulības šķiršanas lietas, bērnu aizgādības un saskarsmes kārtības noteikšana, konsultācijas uzturlīdzekļu jautājumos, tai skaitā arī uzturlīdzekļu piedziņa bijušā laulāta labklajības līmeņa nodrošināšanai; laulības laikā iegādatas kopmantas sadale; vienošanu sastādīšana starp laulātiem laulības šķiršanai ārpus tiesas procesā;
✓ administratīvie jautājumi (sodi un tml.), pieteikumu sastādīšana administratīvajā procesā — administratīvo aktu un iestādes faktiskās rīcības apstrīdēšana, pārstāvība administrātīvajā tiesā;
✓ konsultācijas un pārstāvība mantojuma lietās — likumiskā, testamentāra, līgumiskā mantošanas kārtība, atstumšana no mantojuma, mantojuma dalīšana starp mantiniekiem un citi;
✓ konsultācijas kriminālajos jautājumos, kā arī aizstāvība pirmstiesas izmeklēšanas laikā, kā arī tiesā; cietušo pārstāvība kriminālprocesā, kompensācijas pieteikumu sastādīšana;
✓ konsultācijas saistību tiesībās — līgumu sastādīšana un grozīšana, nomas, pirkuma, dāvinājuma, uztura, patapinājuma, piegādes līgumi;
✓ dažādu vienošanu, paskaidrojumu, iebildumu sastādīšana, citu procesuālu dokumentu sagatavošana iesniegšanai tiesā;
✓ juridisko personu apkalpošana — līgumi, pretenzijas, citu juridisko, ar saimnieciskas darbības organizēšanu saistīto jautājumu risināšana.