Uzņēmumi, kas nodarbojas ar kūdras ieguvi no kūdras purviem, kā arī kūdras tirdzniecību, piedāvā kūdras briketes kurināšanai, kā arī kūdras substrātus, kas plaši izmantojami dārkopībā augsnes uzlabošanai. Kūdru var izmantot arī kā piesārņojumu absorbējošu materiālu vai siltumizolācijā.
Melioratoru iela 6, Namiķi, Lutriņu pag., Saldus nov., LV-3861 Phone E-mail
Nodarbojas ar kūdras ieguvi, pārstrādi, iepakošanu un pārdošanu.