Balvu Valsts ģimnāzija 0

Dārza iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501