Iecavas vidusskola 0

Skolas iela 37, Iecavas nov., LV-3913
Working hours:
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat Closed
  • Sun Closed
Description:
IECAVAS VIDUSSKOLA
Skolas iela 37, Iecava, Iecavas novads, LV-3913
2018./2019.mācību gads
730 izglītojami, 72 pedagogi
Licencētas un akreditētas sešas izglītības programmas
- Pamatizglītības programma (21011111)
- Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas izglītības programma (23011811)
- Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011)
- Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (31014011)
- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)
- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011012)
Šajā mācību gadā tiek realizētas 3 izglītības programmas:
- Pamatizglītības programma (21011111)
- Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011)
- Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (31014011)
Skolā ir 24 interešu izglītības pulciņi.