Iecavas vidusskola 0

Skolas iela 37, Iecava, Iecavas pag., Iecavas nov., LV-3913
Working hours:
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat Closed
  • Sun Closed
Description:
IECAVAS VIDUSSKOLA
Skolas iela 37, Iecava, Iecavas novads, LV-3913

Skola akreditēta uz 6 gadiem (20.05.2019- 2025.)
2020./2021.mācību gadā skolā strādā 74 pedagogi.

2020./2021.mācību gadā tiek realizētas šādas IP

- Pamatizglītības programma (21011111)

- Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011)

- Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (31014011)

Darbojas 25 interešu izglītības pulciņi.