"Kalnpierbes" zemnieku saimniecība 0

Pentsils, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711