Trade union/ Labor union

Dažādu nozaru arodbiedrības aizstāv savu biedru intereses, sniedzot konsultācijas par darbinieka tiesībām, iesaistoties strīdu risināšanā starp darba devēju un nodarbināto, kā arī piedaloties koplīgumu izstrādes procesā, aizstāvot darbinieku sociālās un ekonomiskās tiesības. 
Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001 Phone Home page E-mail
Arodbiedrība ir neatkarīga nevalstiskā organizācija, kas pārstāv un aizstāv savu biedru darb...