Pārapbedīšana jeb mirstīgo atlieku ekshumācija ir pakalpojums, kura veikšana ir saskaņā ar katras pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumiem.