Speciālā izglītība

Speciālā izglītība tiek nodrošināta bērniem ar kustību traucējumiem, redzes vai dzirdes traucējumiem, garīgās veselības saslimšanām un mācīšanās traucējumiem.

Rozentovas iela 9, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Rēzeknes novada speciālās pamatskolas darbinieki nodrošina bērnu garīgās attīstības un vesel...
Aleksandrovas skola, Konstantinovas pag., Dagdas nov., LV-5680 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Aleksandrovas internātpamatskola ir Dagdas novada pašvaldības dibināta iestāde, kura realizē...
Skola, Padure, Lažas pag., Aizputes nov., LV-3456 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Pamatskola atrodas Padurē, 4 km uz ziemeļiem no Aizputes, braucot pa Aizputes – Pāvilostas š...
Kļavu iela 2, Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas nov., LV-4873 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Dzelzavas internātpamatskola dibināta 1965. gadā. Dzelzavas internātpamatskolā tiek realizē...