Bīstamo kravu pārvadājumi

Uzņēmums pārvadā bīstamās kravas - uzliesmojošus šķidrumus, radioaktīvus materiālus, indīgas vielas, oksidējošas vielas, infekciozas vielas u.c.