Aizputes novada Dzimtsarakstu nodaļa 0

Atmodas iela 22, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., LV-3456