"C 1" J. Biernāna zemnieku saimniecība 0

Rūtas 9, Gardene, Auru pag., Dobeles nov., LV-3701