Notāri

Zvērināti notāri sniedz notariālos pakalpojumus. Ir virkne darījumu, kuriem ir jābūt notariāli apstiprinātiem – mantojumu dokumenti, pilnvaras, īres vienošanās, laulības līgums, darījumi ar transportlīdzekli vai nekustamo īpašumu un citi.  Zvērināts notārs var apliecināt darījuma dalībnieku parakstu īstumu uz darījuma akta