Kurzemes apgabaltiesas zvērināts notārs Gija Zablovska 0

Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601