Rīgas šķīrējtiesa 0 E. Birznieka - Upīša iela 18, Rīga, LV-1050
Latvijas Republikas Satversmes tiesa 1 J. Alunāna iela 1, Rīga, LV-1010
Baltijas Starptautiskā Šķīrējtiesa 0 Ģertrūdes iela 7, Rīga, LV-1010

Administratīvā rajona tiesa, Jelgavas tiesu nams 0

Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007
Nozare:
  • Tiesas