Tiesas

Tiesu vara Latvijā tiek realizēta caur tiesu sistēmu, kurā ietilpst apgabaltiesas, rajonu  un pilsētu tiesas, Augstākā tiesa un Satversmes tiesa. Šajā nozarē atrodamas arī bāriņtiesas, šķīrējtiesas. 
J. Alunāna iela 1, Rīga, LV-1010 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 16. pantu Satversmes tiesa izskata lietas par: 1) likum...
Strēlnieku iela 9 - 7, durvju kods 8, Rīga, LV-1010 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Baltijas Starptautiskā šķīrējtiesa izveidota 1999.gada septembrī. Tā ir nevalstiska, neatkar...
Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Aizkraukles nov., LV-5134 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Aizkraukles novada pašvaldība izveidota 2021. gada 1. jūlijā, apvienojoties Aizkraukles, Kok...