Tiesas

Tiesu vara Latvijā tiek realizēta caur tiesu sistēmu, kurā ietilpst apgabaltiesas, rajonu  un pilsētu tiesas, Augstākā tiesa un Satversmes tiesa. Šajā nozarē atrodamas arī bāriņtiesas, šķīrējtiesas. 
Palasta iela 10, 2. stāvs, Rīga, LV-1050 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Šķīrējtiesas darbības ātrums, specializācija un mazāk formālais process ir neapšaubāmas tā...
J. Alunāna iela 1, Rīga, LV-1010 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 16. pantu Satversmes tiesa izskata lietas par: 1) likum...