Ugunsdzēsības, glābšanas dienests

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests nodrošina glābšanas darbus, kā arī realizē valsts politiku ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā. Ja ir apdraudēta cilvēka dzīvība, veselība vai drošība -nepieciešams izsaukt ugunsdzēsējus vai glābējus, Neatliekamo medicīnisko palīdzību, policiju vai gāzes avārijas dienestu, vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma tālrunis ir pirmais, kur meklēt palīdzību.