Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija 0

Pulkveža Brieža iela 15, 3. stāvs, Rīga, LV-1010
Darba laiks:
  • pirmd.
  • otrd.
  • trešd.
  • ceturtd.
  • piektd.
  • sestd. Slēgts
  • svētd. Slēgts
Apraksts:
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija:
• Nodrošina uzturlīdzekļu izmaksu bērniem, ja viens no vecākiem tos nemaksā un uzturlīdzekļu piedziņa no viņa nav iespējama;
• Apsaimnieko no valsts budžeta piešķirtos līdzekļus, kā arī regresa kārtībā no parādniekiem piedzītos līdzekļus un nodrošina to izlietojuma kontroli;
• Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no valsts līdzekļiem, un parādniekus;
• Īsteno centrālās iestādes funkcijas pārrobežu uzturlīdzekļu lietās.