- 100 %

Bezmaksas latviešu valodas kursi strādājošiem

Kupons ir derīgs no 16.03.17 līdz 31.03.17
Piedāvājums ir beidzies
Piedāvājums ir spēkā līdz 30.03.17
Nosūtīti 3 kuponi

 Mācību centrs „DIJA” sadarbībā ar Latvijas Sabiedrības integrācijas fondu piedāvā strādājošajiem cilvēkiem apgūt BEZMAKSAS programmu „Latviešu valodas kursi strādājošiem” (A1- C1 līmenis) Rīgā.

          Nodarbības 2 reizes nedēļā vakaros Rīgas centrā

·        Izglītojamo reģistrācija un testēšana no 15.03.2017.

 Programmas „Latviešu valodas kursi strādājošiem” mērķis ir dot iespēju apgūt un pilnveidot latviešu valodas prasmi pieaugušiem iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda. Visiem mācību kursu beidzējiem noslēguma jākārto bez maksas pārbaudījumu Valsts izglītības satura centrā.

Programmas mērķa grupa ir pieaugušie Latvijas iedzīvotāji, izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus. Priekšroka grupu komplektēšanā jauniešiem līdz 25 gadiem.

 Pieteikties uz testēšanu:  67280533 / mob. 26126117

vai mājas lapā http://www.dija.lv/index/school/type/16/

 Sludinājums sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par sludinājuma saturu atbild SIA „DIJA” Mācību centrs.

* SIA "Media 360" nav atbildīgs par piedāvājuma saturu, kvalitāti un nosacījumiem. Par piedāvājumu pilnu atbildību nes pakalpojuma sniedzējs.