Jēkabpils novada Izglītības pārvalde 0 Draudzības aleja 26, Jēkabpils, LV-5201
Ogres novada izglītības pārvalde 0 Brīvības iela 11, Ogre, Ogres nov., LV-5001

Ludzas novada izglītības, kultūras un sporta pārvalde 0

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov., LV-5701