Construction supervision

Būvuzraudzības uzņēmumi piedāvā konsultācijas būvniecības procesa laikā, būvniecības projektu vadību, būvekspertīzes, projektu ekspertīzi un tehnisko ekspertīzi ēkām, kā arī nodrošina būvprojektu sagatavošanu ēkas pieņemšanas komisijām.
Rīga Phone Home page E-mail
Būvuzraudzība, būvekspertīze. Būvinženieris Ziedonis Kagainis piedāvā apkures projektu izs...
Rīga, LV-1000 Phone Home page E-mail
Būvuzraudzība, Būvekspertīzes (būvdarbu kvalitātes pārbaudes, būvdarbu apjomu un izmaksu...
Saulesmāja 1, Pleikšņi, Ozolaines pag., Rēzeknes nov., LV-4601 Phone Home page E-mail
SIA „MARČUKS” veic profesionālu būvdarbu veikšanas procesa uzraudzību, lai pārliecinātos par...
Liepājas iela 53 - 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 Phone E-mail
Būvuzraudzība un projektu vadība, būvju tehniskā apsekošana.