Municipalities

Pašvaldību nozarē atrodas pilsētu un novadu domes, kā arī pagastu teritoriālās un administratīvās pārvaldes. Sociālais dienests, bāriņtiesa, dzimtsarakstu nodaļa, būvvalde – tās ir tikai dažas no pašvaldību struktūrā esošajām iestādēm. 
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 Phone Home page E-mail
Tukums ir Tukuma novada centrs. Pilsēta atrodas Slocenes upes krastos un aizņem 13,35 km2 l...
Skolas iela 24, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 Phone Home page E-mail
Maltas zirgu pasta stacija (vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis). Atrodas Maltā, 1. Ma...
Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001 Phone Home page E-mail
Rīgas bāriņtiesa ir īpaša statusa Rīgas domes izveidota aizbildnības un aizgādnības un lēmum...
Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 Phone Home page E-mail
Rīgas domes Labklājības departaments ir Rīgas pilsētas pašvaldības vadošā iestāde Rīgas pils...