Nodarbinātības valsts aģentūra, Balvu filiāle 0

Bērzpils 2a, Balvi, Balvu nov., LV-4501