Sports organisation

Sporta organizācijas – dažādu sporta veidu federācijas,  biedrības un sporta bāzes un sporta zāles – koordinē dažādu sporta veidu attīstību Latvijā, kā arī nodrošina telpas un sporta zāles sportistu treniņiem.
Senču iela 9A, Jelgava, LV-3008 Phone Home page E-mail
LSSF ir sabiedriska organizācija, kas apvieno Latvijas vispārizglītojošās skolas un skolu sp...
18. novembra iela 39, Rēzekne, LV-4601 Phone E-mail
Visa veida sacensību organizēšana, skolu un bērnu jaunatnes sports, augstu sasniegumu sports...
Miera iela 62, Rīga, LV-1013 Phone Home page E-mail
Sporta vingrošana meitenēm un zēniem, mākslas vingrošana meitenēm, sporta skola Miera ielā....