'"Nebrauc dzēris'", Divu vadītāju serviss 3

Klusā iela 7, Rīga, LV-1013