Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Liepājas AO - Rīgas SAO

Show past schedules
3:15 AM Liepājas AO
7:20 AM Rīgas SAO
Liepāja-Aizpute-Saldus-Rīga 7957 AS Liepājas autobusu parks
€9.00
228km
4h 5min
3:45 AM Liepājas AO
8:43 AM Rīgas SAO
Liepāja-Vaiņode-Ezere-Saldus-Rīga 7958 AS Liepājas autobusu parks
€10.00
259km
4h 58min
4:30 AM Liepājas AO
7:30 AM Rīgas SAO
Liepāja-Rīga 7937 AS Liepājas autobusu parks
€8.65
217km
3h
5:40 AM Liepājas AO
9:10 AM Rīgas SAO
Liepāja-Saldus-Rīga 7937 AS Liepājas autobusu parks
€8.65
219km
3h 30min
6:00 AM Liepājas AO
10:40 AM Rīgas SAO
Liepāja-Saldus-Dobele-Jelgava-Rīga 7928 AS Nordeka
€8.80
226km
4h 40min
6:15 AM Liepājas AO
12:00 PM Rīgas SAO
Liepāja-Kuldīga-Sabile-Tukums-Rīga 7939 AS Nordeka
€9.70
249km
5h 45min
6:30 AM Liepājas AO
9:45 AM Rīgas SAO
Liepāja-Rīga 7937 AS Liepājas autobusu parks
€8.65
217km
3h 15min
7:05 AM Liepājas AO
10:20 AM Rīgas SAO
Liepāja-Rīga 7937 AS Liepājas autobusu parks
€8.65
217km
3h 15min
7:10 AM Liepājas AO
11:30 AM Rīgas SAO
Liepāja-Aizpute-Saldus-Rīga 7957 AS Liepājas autobusu parks
€9.00
228km
4h 20min
8:05 AM Liepājas AO
12:20 PM Rīgas SAO
Liepāja-Saldus-Dobele-Jelgava-Rīga 7928 AS Liepājas autobusu parks
€8.80
225km
4h 15min
8:35 AM Liepājas AO
12:05 PM Rīgas SAO
Liepāja-Saldus-Rīga 7937 AS Liepājas autobusu parks
€8.65
219km
3h 30min
9:30 AM Liepājas AO
12:50 PM Rīgas SAO
Liepāja-Rīga 7937 AS Liepājas autobusu parks
€8.65
218km
3h 20min
10:00 AM Liepājas AO
1:40 PM Rīgas SAO
Liepāja-Saldus-Rīga 7937 AS Liepājas autobusu parks
€8.65
219km
3h 40min
12:25 PM Liepājas AO
3:45 PM Rīgas SAO
Liepāja-Rīga 7937 AS Liepājas autobusu parks
€8.65
219km
3h 20min
1:05 PM Liepājas AO
4:40 PM Rīgas SAO
Liepāja-Saldus-Rīga 7937 AS Liepājas autobusu parks
€8.65
219km
3h 35min
2:20 PM Liepājas AO
6:05 PM Rīgas SAO
Liepāja-Saldus-Rīga 7937 AS Nordeka
€8.65
221km
3h 45min
3:05 PM Liepājas AO
6:35 PM Rīgas SAO
Liepāja-Saldus-Rīga 7937 AS Nordeka
€8.65
220km
3h 30min
4:25 PM Liepājas AO
8:00 PM Rīgas SAO
Liepāja-Saldus-Rīga 7937 AS Nordeka
€8.65
221km
3h 35min
5:05 PM Liepājas AO
8:30 PM Rīgas SAO
Liepāja-Saldus-Rīga 7937 AS Nordeka
€8.65
220km
3h 25min
6:25 PM Liepājas AO
10:00 PM Rīgas SAO
Liepāja-Saldus-Rīga 7937 AS Nordeka
€8.65
222km
3h 35min
7:45 PM Liepājas AO
11:15 PM Rīgas SAO
Liepāja-Saldus-Rīga 7937 AS Nordeka
€8.65
221km
3h 30min