Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Bauskas AO - Rundāles pils

Show past schedules
6:05 AM Bauskas AO
6:22 AM Rundāles pils
Bauska-Pilsrundāle-Bērvircava-Eleja-Jelgava 7352 AS Nordeka
€1.00
12km
17min
7:00 AM Bauskas AO
8:03 AM Rundāles pils
Bauska-Mazbērstele-Svitene-Pilsrundāle-Bauska 6383 AS Nordeka
€2.05
35km
1h 3min
7:35 AM Bauskas AO
7:50 AM Rundāles pils
Bauska-Pilsrundāle-Kroņauce-Dobele 7488 AS Nordeka
€1.00
12km
15min
8:00 AM Bauskas AO
8:17 AM Rundāles pils
Bauska-Pilsrundāle-Svitene-Mazbērstele-Bauska 6383 AS Nordeka
€0.85
12km
17min
8:00 AM Bauskas AO
8:22 AM Rundāles pils
Bauska-Kaucminde-Pilsrundāles skola 5093 AS Nordeka
€0.85
13km
22min
9:00 AM Bauskas AO
9:14 AM Rundāles pils
Bauska-Pilsrundāle-Bērvircava-Eleja-Jelgava 7352 SIA Latvijas Sabiedriskais Autobuss
€1.00
12km
14min
10:10 AM Bauskas AO
10:24 AM Rundāles pils
Bauska-Pilsrundāle-Eleja-Jelgava 7352 SIA Latvijas Sabiedriskais Autobuss
€1.00
12km
14min
10:47 AM Bauskas AO
11:00 AM Rundāles pils
Rīga-Bauska-Rundāles pils 7480 AS Nordeka
€1.00
12km
13min
11:00 AM Bauskas AO
11:22 AM Rundāles pils
Bauska-Kaucminde-Rundāles pils-Bērsteles centrs 5313 AS Nordeka
€0.85
13km
22min
12:30 PM Bauskas AO
12:52 PM Rundāles pils
Bauska-Pilsrundāle-Vairogs-Bērstele-Svitene-Pilsrundāle-Bauska 5314 AS Nordeka
€0.85
12km
22min
1:47 PM Bauskas AO
2:00 PM Rundāles pils
Rīga-Bauska-Rundāles pils 7480 AS Nordeka
€1.00
12km
13min
2:00 PM Bauskas AO
2:14 PM Rundāles pils
Bauska-Pilsrundāle-Eleja-Jelgava 7352 SIA Latvijas Sabiedriskais Autobuss
€1.00
12km
14min
2:10 PM Bauskas AO
3:18 PM Rundāles pils
Bauska-Mazbērstele-Svitene-Pilsrundāle-Bauska 6383 AS Nordeka
€2.05
35km
1h 8min
3:30 PM Bauskas AO
3:52 PM Rundāles pils
Bauska-Pilsrundāle-Bērsteles centrs-Viesturi 5315 AS Nordeka
€0.85
12km
22min
3:30 PM Bauskas AO
3:52 PM Rundāles pils
Bauska-Pilsrundāles skola 5093 AS Nordeka
€0.85
12km
22min
4:10 PM Bauskas AO
4:25 PM Rundāles pils
Bauska-Pilsrundāle-Kroņauce-Dobele 7488 AS Nordeka
€1.00
12km
15min
5:25 PM Bauskas AO
5:39 PM Rundāles pils
Bauska-Pilsrundāle-Eleja-Jelgava 7352 SIA Latvijas Sabiedriskais Autobuss
€1.00
12km
14min
5:35 PM Bauskas AO
5:52 PM Rundāles pils
Bauska-Pilsrundāle-Svitene-Mazbērstele-Bauska 6383 AS Nordeka
€0.85
12km
17min
6:30 PM Bauskas AO
6:52 PM Rundāles pils
Bauska-Pilsrundāle 5093 AS Nordeka
€0.85
12km
22min
7:20 PM Bauskas AO
7:42 PM Rundāles pils
Bauska-Pilsrundāle-Vairogs-Bērstele-Svitene-Pilsrundāle 5314 AS Nordeka
€0.85
12km
22min