Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Bauskas AO - Rundāles pils

Show past schedules
6:05 AM Bauskas AO
6:22 AM Rundāles pils
Bauska-Pilsrundāle-Bērvircava-Eleja-Jelgava 7352 SIA AIPS
€1.00
12km
17min
7:00 AM Bauskas AO
8:03 AM Rundāles pils
Bauska-Mazbērstele-Svitene-Pilsrundāle-Bauska 6383 SIA AIPS
€2.05
34km
1h 3min
7:25 AM Bauskas AO
7:44 AM Rundāles pils
Bauska-Pilsrundāle-Kroņauce-Dobele 7488 SIA AIPS
€1.00
12km
19min
8:00 AM Bauskas AO
8:17 AM Rundāles pils
Bauska-Pilsrundāle-Svitene-Mazbērstele-Bauska 6383 SIA AIPS
€0.85
13km
17min
8:00 AM Bauskas AO
8:22 AM Rundāles pils
Bauska-Kaucminde-Pilsrundāles skola 5093 SIA AIPS
€0.85
13km
22min
8:10 AM Bauskas AO
8:32 AM Rundāles pils
Bauska-Kaucminde-Pilsrundāle 5093 SIA AIPS
€0.85
13km
22min
9:00 AM Bauskas AO
9:14 AM Rundāles pils
Bauska-Pilsrundāle-Bērvircava-Eleja-Jelgava 7352 SIA Sabiedriskais autobuss
€1.00
12km
14min
10:20 AM Bauskas AO
10:34 AM Rundāles pils
Bauska-Pilsrundāle-Eleja-Jelgava 7352 SIA Sabiedriskais autobuss
€1.00
12km
14min
11:00 AM Bauskas AO
11:22 AM Rundāles pils
Bauska-Kaucminde-Rundāles pils-Bērsteles centrs 5313 SIA AIPS
€0.85
13km
22min
12:30 PM Bauskas AO
12:52 PM Rundāles pils
Bauska-Rundāles pils-Vairogs-Svitene-Bauska 5314 SIA AIPS
€0.85
12km
22min
2:00 PM Bauskas AO
2:14 PM Rundāles pils
Bauska-Pilsrundāle-Eleja-Jelgava 7352 SIA Sabiedriskais autobuss
€1.00
12km
14min
2:10 PM Bauskas AO
3:18 PM Rundāles pils
Bauska-Mazbērstele-Svitene-Pilsrundāle-Bauska 6383 SIA AIPS
€2.05
34km
1h 8min
3:00 PM Bauskas AO
3:22 PM Rundāles pils
Bauska-Rundāles pils-Bērsteles centrs 5313 SIA AIPS
€0.85
12km
22min
3:30 PM Bauskas AO
3:52 PM Rundāles pils
Bauska-Pilsrundāles skola 5093 SIA AIPS
€0.85
12km
22min
4:00 PM Bauskas AO
4:19 PM Rundāles pils
Bauska-Pilsrundāle-Kroņauce-Dobele 7488 SIA AIPS
€1.00
12km
19min
4:30 PM Bauskas AO
4:52 PM Rundāles pils
Bauska-Rundāles pils-Bērsteles centrs-Viesturi 5315 SIA AIPS
€0.85
12km
22min
5:25 PM Bauskas AO
5:39 PM Rundāles pils
Bauska-Pilsrundāle-Eleja-Jelgava 7352 SIA Sabiedriskais autobuss
€1.00
12km
14min
5:35 PM Bauskas AO
5:52 PM Rundāles pils
Bauska-Pilsrundāle-Svitene-Mazbērstele-Bauska 6383 SIA AIPS
€0.85
13km
17min
6:30 PM Bauskas AO
6:52 PM Rundāles pils
Bauska-Pilsrundāle 5093 SIA AIPS
€0.85
12km
22min
7:20 PM Bauskas AO
7:42 PM Rundāles pils
Bauska-Rundāles pils-Vairogs-Svitene-Pilsrundāle 5314 SIA AIPS
€0.85
12km
22min