aprīlis

Kāda notikuma iespaidā var itin krasi mainīties tavi pasaules uzskati. Tu kļūsi filozofiskāks, vairāk sāksi aizdomāties par dzīves jēgu un saviem nākotnes mērķiem. Dažiem zīmes pārstāvjiem var nākties kārtot ar nekustamo īpašumu saistītus jautājumus. Lietās, kuras skar dokumentāciju vēlams vairāk uzmanību veltīt šķietami maznozīmīgām detaļām. Zvaigznes iesaka nežēlot naudu mācībām, redzesloka paplašināšanai. Šomēnes veiksmīgi veidosies sadarbības ar ārzemēm. Attiecībās ar otro pusīti būs gaidāms jauns jūtu uzplūds, kurš padarīs jūs abus ļoti kaislīgus un romantiskus.