janvāris

Šis mēnesis tev var sākties ar attālāku komandējumu vai atpūtas braucienu. Gūtie iespaidi, atziņas vēl ilgi kalpos par iedvesmas avotu turpmākajiem darbiem. Pieminot darba lietas, jāatzīmē, ka janvāris var veikt nelielas korekcijas tavās profesionālajās gaitās. Zvaigznes viennozīmīgi iesaka nebīties no pārmaiņām, droši soļot pretī visa veida novitātēm! Ja spēsi pielāgoties jaunajiem apstākļiem, tas sola sev līdzi nest materiālo pieaugumu. Savukārt tajā, kas attiecas uz mīlas dzīvi, ieteicams saglabāt “veco kārtību”, nesteigties ar pārmaiņām. Iespējams, tava rīcība privātajā dzīvē var izrādīties pārlieku strauja, pat neapdomīga. Janvāra pēdējā nedēļa ir piemērota visa veida radošajām aktivitātēm. Ja vēlies, droši vari iesaistīties jaunos mākslas projektos, rast reālu pielietojumu saviem talantiem.