Interešu izglītība

Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401 Tālrunis Mājaslapa E-pasta adrese
Interešu izglītības iestāde ir atvērta mācību iestāde, kas: • Nodrošina saturīga un lietder...