Bērnu centrs, nometnes

Bērnu un jauniešu centri piedāvā daudzveidīgas nodarbības interešu izglītībā. Nodarbības, pulciņi un dažādu prasmju attīstīšanas iespējas tiek piedāvātas gan pirmsskolas vecuma bērniem gan pamatskolas  un vidusskolu audzēkņiem. Interešu izglītībā iespējas attīstīt mūzikas prasmes, dejošanas iemaņas, valodu zināšanas, nodarboties ar sportu un fiziskajām aktivitātēm, gūt iemaņas vizuālajā un lietišķajā mākslā.
Flotes iela 8, Rīga, LV-1016 Telefons Mājas lapa E-pasta adrese
Bērnu un jauniešu centrs piedāvā daudzveidīgas nodarbības interešu izglītībā, tā veicinot bē...
Kleistu iela 11/1, Rīga, LV-1067 Telefons Mājas lapa E-pasta adrese
Attīstošās nodarbības bērniem pēc Montessori metodikas individuāli un grupās.