"Vaduguns" Liepājas bērnu un jaunatnes centrs 0

Kungu iela 7, Liepāja, LV-3401