"Aprūpes nams "Urga"" SIA pansionāts 0 Urgas pansionāts, Braslavas pag., Alojas nov., LV-4068
Tiskādu bērnu nams 0 Ezera iela 23, Vecružina, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636
"Balvi" pansionāts 0 Pansionāts Balvi, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566

"Līkumi" Salas novada pašvaldības aģentūra bāreņu nams 0

Līkumi, Sēlpils pag., Salas nov., LV-5232
Nozare:
  • Sociālā aprūpe