Funeral service

Похоронные бюро в Риге и других местах Латвии предлагают широкий спектр похоронных услуг - от перевозки покойного до похорон, похоронных услуг, службы кремации, проведения похоронных церемоний и обработки документов.

Ģertrūdes iela 58, Rīga, LV-1011 Phone Home page E-mail
"Latona Ltd" SIA. Apbedīšanas birojs Rīgā. Kvalitatīva un iejūtīga palīdzība Jūsu grūtajā br...
Sakņudārza iela 5a, Jelgava, LV-3001 Phone Home page E-mail
Diennakts apbedīšanas birojs Jelgavā. Uzņēmums SIA "Velis - A" dibināts 1996. gadā Jelgavā...