Library

Ikvienā pilsētā ir vietējas nozīmes publiskās bibliotēkas, kas nodrošina plašu daiļliteratūras, izglītojošās literatūras, periodikas, mācību literatūras pieejamību saviem lasītājiem. Bibliotēkās ir pieejami:
• tematiskās izstādes un pasākumi;
• lasītavas, bērnu un pieaugušo literatūras katalogi;
• maksas pakalpojumi – kopēšana, drukāšana un skenēšana;
• bezmaksas interneta pieejamība, tai skaitā WIFI.
O. Kalpaka iela 60a, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Phone Home page E-mail
Gulbenes novadā darbojas 39 bibliotēkas. Gulbenes novada bibliotēka, kas veic novada un reģi...
Andreja Pormaļa iela 11, Jēkabpils, LV-5201 Phone Home page E-mail
Bibliotēka ir Jēkabpils novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kur...
Pasta iela 39, Jēkabpils, LV-5201 Phone Home page E-mail
Bibliotēka ir Jēkabpils novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kur...
A.Pormaļa iela 11, Jēkabpils, LV-5202 Phone Home page E-mail
Bibliotēka ir Jēkabpils novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kur...
Lāčplēša iela 3, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Phone Home page E-mail
Aizkraukles novada centrālā bibliotēka ar struktūrvienību, Aizkraukles pagasta bibliotēka