28 November - 4 December

Jaunavai vajadzētu izvairīties no jebkāda veida strīdiem ar dzīvesbiedru vai ģimenes locekļiem, jo tie var radīt spriedzi. Neuztveriet to, kas jums ir, par pašsaprotamu, centieties novērtēt! Taču finansiālā ziņā nedēļa ir labvēlīga, tādēļ šis ir labs laiks savu tēriņu un iespēju pārskatīšanai, lielāku izdevumu plānošanai.