Today, 17 August

Lai gan privātajā dzīvē neies gludi, tomēr darba lietās būsi savā elementā. Iespējams, atturēsi kolēģi no aplamas rīcības. Vakaru vajadzēs veltīt atvasītēm, lai palīdzētu tām izprast jauno mācību vielu.

Tomorrow, 18 August

Vajadzētu vairāk pārbaudīt kolēģu teikto, jo pastāv liela iespēja, ka tiksi apzināti maldināts. Atklājis melus, rīkojies saskaņā ar veselo saprātu un neļauj emocijām ņemt virsroku!

Friday, 19 August

Laba diena, lai saskaņotu nākotnes plānus ar priekšniecību vai padotajiem. Finansiālajā ziņā valdīs stabilitāte un būs manāms neliels uzlabojums. Lieti noderēs tev piemītošās analītiskās dotības.

Saturday, 20 August

Iespējams, izvēlēsies braucienu uz laukiem vai arī paliksi mājās, lai to nedaudz uzkoptu. Atvasītes var izrādīt nelielu spītību un vēlmi rīkoties pēc saviem ieskatiem.