Today, 10 August

Šobrīd jābūt uzmanīgākam, slēdzot līgumus, veicot lielākus pirkumus. Nesteidzies piekrist līdz galam neatrunātiem darījumiem, jo tie sevī var slēpt potenciālus slazdus. Labāk turies pie pārbaudītām vērtībām.

Tomorrow, 11 August

Necietīsi, ja apkārtējie pamāca vai kaut kādā ziņā ierobežo tevi. Taču šoreiz līdzgaitnieku padomi, aizrādījumi var būt vietā! Centies ieturēt nedaudz objektīvāku attieksmi pret savām patiesājām spējām.

Wednesday, 12 August

Būsi atvērts, draudzīgs un augstsirdīgs attieksmē pret līdzcilvēkiem. Tās Lauvas, kuras saistītas ar izklaidi, žurnālistiku un politisko skatuvi, var drošāk mēģināt uzrunāt publiku.

Thursday, 13 August

Nemētājies ar solījumiem! Vairāk domā par to, kādas sekas var būt tevis neapdomīgi izteiktai frāzei, apgalvojumiem. Būtu labi, ja šobrīd tu nepieplānotu pārrunas ar bosu, svarīgu līgumu parakstīšanu.